Pengenalan Fi’il dan Jenis-jenisnya

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

1. Mengetahui definisi Fi'il dan Jenis-jenisnya.
2. Menelusuri contoh Fi'il di dalam Ayat Al-quran.
3. Meneliti perbezaan antara mudzakkar dan muannath.
4. Mempelajari cara membina ayat dari perkataan baru dengan lengkap dan mudah.
5. Memahami cara mengubah atau menukar ejaan dan baris fi'il.

Course Content

Pengenalan

  • Pengenalan
    02:06

Definisi & Jenis-jenisnya

Contoh dalam Al-Quran

Perbezaan antara Mudzakkar & Muannath

Perubahan Ejaan dan Baris Fi’il

Cara Bina Ayat

Latihan Pengukuhan

Penutup

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
×

Ada soalan? Tanya admin di sini.

×